Uitbreiding voor het team Beheer en Onderhoud

De gemeente van onze opdrachtgever is een levendig en groen dorp; centraal gelegen in de Randstad. Met een gunstige ligging ten opzichte van de grote steden en strand én grenzend aan het Groene Hart biedt het een goede balans tussen dorps karakter en stedelijke vitaliteit. Ook met haar bloeiend verenigingsleven, de vele activiteiten en de goede voorzieningen, biedt deze gemeente haar 24.000 inwoners, jong en oud, een aantrekkelijke woon- en werkklimaat met volop mogelijkheden voor recreatie. Wonen, werken en leven gaan hier als vanzelfsprekend samen. Werken voor een gemeente betekent dat medewerkers een bijdrage leveren aan de diensten die de gemeente haar burgers levert. Omdat de gemeente nogal wat eisen stellen aan die diensten leggen ze de lat ook voor de medewerkers hoog. Speerpunten voor de manier van werken zijn: integraliteit van beleid, communicatie met en dienstverlening aan burgers en een optimale bedrijfsvoering.
 

Het team Beheer & Onderhoud bestaat uit 2 onderdelen.

  • Team B&O Binnen bestaat uit adviseurs, projectleiders en (beleids)medewerkers.
  • Team B&O Buiten. Dit is de buitendienst, waarbij de werkzaamheden worden gecoördineerd door twee teamleiders.

Het team is praktisch ingesteld, pakt dingen met beide handen aan en hanteert een open communicatiestijl. Ze werken intensief samen en medewerkers zijn bij hen op de juiste plek als zij het leuk vinden om in een open cultuur te werken, waarin initiatieven tot verbetering worden gestimuleerd.

Het team zoekt tijdelijke uitbreiding om samen te werken aan een aantal projecten die de leefbaarheid en de kwaliteit van de leefomgeving verhogen.

  • Projectleider Civiel, 36 uur met de mogelijkheid op een vaste aanstellingen
  • Projectleider Participatie en communicatie gericht op het behalen van de afgesproken VANG doelstelling (restafval), 16 uur
  • Projectleider Vervanging inzamelmiddelen / ondergrondse containers, 16 uur

Meer weten? Bel of mail Astrid Hoevenagel 06 15898647 of astrid.hoevenagel@cens-or.nl