Vakspecialist Groenbeheer (buitengebied)

Onze opdrachtgever is op zoek naar een Vakspecialist Groenbeheer. Benodigd is ervaring Gis beheerpakket Geovisia, ervaring boombeheer (ETT-er), verder zijn goede sociale vaardigheden van belang. Voor beheerwerk is kennis van het gebied een pré. Het zwaartepunt van de rol ligt bij het maken van een planning, het toezien op de uitvoering i.s.m. de gemeente en de advisering rondom kapvergunningen. 


Algemeen profiel

Wil jij werken voor een gemeente die vol in ontwikkeling is en hard werkt aan een heroriëntatie op haar rol in de samenleving? Een organisatie die mensen de ruimte geeft om zich te ontplooien en te ontwikkelen. Vanwege een (interne) doorontwikkeling van een collega zijn wij op zoek naar een nieuwe ‘Vakspecialist Groenbeheer -buitengebied-’. Per 2016 heeft onze opdrachtgever een procesgerichte organisatiestructuur. Deze functie valt onder het proces ‘ouderhouden openbare ruimte’ en dat proces is tezamen met andere processen geclusterd binnen ‘Service’ (als onderdeel van het hoofdproces ‘Dienstverlening’).


Takenpakket

De ‘Vakspecialist Groenbeheer -buitengebied-‘ is verantwoordelijk voor het beheer van (openbare) groenvoorzieningen in (hoofdzakelijk) het buitengebied, zoals bos, landschap, bermen en sloten en daarbij is een duidelijke affiniteit met boombeheer een vereiste. Tevens ben je betrokken, in samenspraak met de (beleids-)Adviseurs Openbare Ruimte, bij het opstellen van het gemeentelijk groenbeleid en geeft daaraan uitvoering. Het beoordelen en (laten) afhandelen van klachten en meldingen inzake ‘groen’ behoort ook tot het taken pakket. Specifieke werkzaamheden die daarbij horen zijn:

 • Plannen en voorbereiden van uitvoeringsactiviteiten (veelal obv bestekken) en in samenspraak met de toezichthouder begeleiden en bewaken van uitvoeringsactiviteiten;
 • Deelname in overlegvormen en mede-advisering in ontwikkel- en herinrichtingsplannen;
 • Mede-advisering en klankbord voor de collega’s ‘Adviseur RO-procedures’ ten aanzien van wetgeving op het gebied van natuurbescherming/flora-fauna;
 • Mede-advisering bij omgevingsvergunningen ‘kappen’;
 • Bewaken van budgetten en hierover periodiek rapporteren;
 • In voorkomende gevallen vervanger van jouw directe collega ‘Vakspecialist Groenbeheer -kernen-‘.

Verder verwacht onze opdrachtgever van haar medewerkers een proactieve houding om inwoners te betrekken bij (de voorbereiding van) werkzaamheden, oftewel jij past participatie op een logische wijze in bij de manier van werken.


Inzet

24 uur per week


Regio

Midden


Salaris

Op aanvraag


Functie-eisen

Competenties:

 • Planmatig werken,
 • Organiseren,
 • Oplossingsgericht,
 • Communicatief vaardig.
 • Een afgeronde MBO+ / HBO-opleiding richting bos- en natuurbeheer, cultuurtechniek of tuin- en landschapsinrichting;
 • Kennis van èn affiniteit met de wetgeving op het gebied van Flora-Fauna (niveau III of bereidheid om daartoe een opleiding te volgen);
 • Kennis van RAW-systematiek;
 • Kennis van èn affiniteit met geo-informatiesystemen