Cens-or zet in op jonge professionals

Opdrachtgevers krijgen steeds meer moeite om hun vacatures te vervullen. Dit komt enerzijds door de krapte op de arbeidsmarkt, maar ook de vergrijzing speelt een rol. Cens-or speelt hierop in door de komende tijd extra in te zetten op jonge professionals. Niet alleen fijn voor de jongeren zelf, maar ook overheden worden hierdoor voor een groot deel ontzorgd.

De organisatie is wel in beweging de laatste tijd!

Frans:“Zeker, in december zijn we vertrokken uit het Booghuis in Bodegraven en zijn de onderdelen van de Cyber groep (Cyber Advies, iFocus en Cens-or) op zelfstandige locaties terechtgekomen. Maar dat is niet het enige. Binnen de separate bedrijven is ook de energie van nieuwe ontwikkelingen te zien.”

Kun je daar al een tipje van de sluier over oplichten?

Frans: “Nou, bij Cyber is men bijvoorbeeld druk bezig met de ontwikkeling van een nieuw waardenmodel voor de leefomgeving. Bij Cens-or bekijken we hoe we kunnen inspelen op de markt voor jonge professionals die nog niet zoveel ervaring hebben.”

Hoe zien jullie die rol van Cens-or?

Ed: “In feite is Cens-or dienstverlener naar overheidsorganisaties, met de focus op arbeidsbemiddeling binnen de leefomgeving. We zien dat onze opdrachtgevers steeds meer moeite krijgen om hun vacatures te vervullen. De krapte op de arbeidsmarkt is hier natuurlijk een reden voor. Tevens zien we dat er nog altijd sprake is van ‘vergrijzing’ binnen deze organisaties. De vraag en de krapte nemen dus alleen maar toe. Als wij als bemiddelaar ervoor kunnen zorgen dat jongeren met een aanvullend ‘ontwikkelingsprogramma’ vanuit Cens-or betere kansen krijgen op een degelijke start, en we tegelijkertijd overheden kunnen helpen met het invullen van vacatures, snijdt het mes aan twee kanten. Noem het bemiddeling met een extra impuls.

Waaruit bestaat dat ontwikkelingsprogramma?

Frans: “Nou, de grote lijnen zijn voor ons helder geworden. We zijn nu bezig de onderdelen uit te werken. Zo willen we met starters in gesprek om uit hun ervaringen onderdelen te halen die zij gemist hebben bij hun start. We overwegen om per kandidaat een persoonlijk programma te maken. We zijn nu dus druk bezig om hier een goed en gedegen programma voor samen te stellen. Onderwerpen als adviesvaardigheden, balans werk en privé (fit aan het werk blijven) en ondernemerschap komen daarbij aan bod.”

Wat hebben opdrachtgevers hieraan?

Ed: “Die ontzorgen we voor een groot deel. Zij hoeven zich niet druk te maken over de werving en ook de specifieke begeleiding van jonge professionals nemen we voor een groot deel uit handen. We kunnen daarbij natuurlijk niet alles overnemen. Het introduceren in de organisatie zelf kunnen en willen wij niet overnemen. Ook de aansluiting met de organisatie is natuurlijk heel belangrijk. Maar door de arbeidsconstructie en de detachering voor een jaar, zorgen wij ervoor dat de opdrachtgever zich geen zorgen hoeft te maken over allerlei administratieve beslommeringen.”
Frans: “Je ziet het, alleen maar voordelen voor kandidaten en opdrachtgevers. Met de krappe arbeidsmarkt en de toenemende vraag van overheidsorganisaties, ligt er voor Cens-or dus een mooie en zinvolle taak!”

Nieuwsartikelen

Cens-or op de vakbeurs Openbare Ruimte

Cens-or op de vakbeurs Openbare Ruimte

Cens-or staat op 5 en 6 oktober op vakbeurs Openbare Ruimte. Hoe zorg je ervoor dat de openbare ruimte daadwerkelijk de waarde heeft die je voor ogen hebt? En hoe kun je dat meten en vertalen naar concrete maatregelen? Ons 'Waardenmodel Leefomgeving' geeft de...

Cyber werkt aan verdere ontwikkeling waardenmodel

Cyber werkt aan verdere ontwikkeling waardenmodel

De openbare ruimte wordt steeds belangrijker. Mensen maken meer gebruik van de buitenruimte en beseffen dat deze ruimte waarden heeft die ertoe doen. Het sturen op waarden neemt daarmee in belang toe. Om deze waarden zichtbaar en meetbaar te maken, ontwikkelt Cyber...

Uitdagend project op Terschelling

Uitdagend project op Terschelling

Hoe kan de bedrijfsvoering van het dagelijks onderhoud van de buitenruimte in de toekomst het meest efficiënt worden ingezet? En welke rol en omvang moet de buitendienst hebben om een meerwaarde te leveren aan de gemeente? Met deze twee hoofdvragen klopte de gemeente...