Disc model openbare ruimte

Het DISC-model brengt voorkeursgedrag en -communicatie in kaart. Hiermee kunnen eigen voorkeuren en die van anderen in verschillende omgevingen in beeld worden gebracht. Hierdoor ontstaat meer begrip voor wat hen en anderen motiveert en waarom betrokkenen en anderen bepaalde keuzes maken en bepaalde voorkeuren hebben. DISC bevordert open communicatie, versterkt relaties en vergroot persoonlijke effectiviteit.

DISC-Factor-ModelDe letters DISC staan voor:

D = Daadkrachtig, Direct
Hoe betrokkene omgaat en reageert op problemen en uitdagingen.
Snelle acties en taakgericht

I = Interactief, Inspirerend
Hoe betrokkene anderen beweegt en overhaalt tot zijn/haar standpunt.
Snelle acties en mensgericht

S = Stabiel, Sociaal
Hoe betrokkene omgaat met en reageert op veranderingen in zijn/haar omgeving.
Rustige benadering en mensgericht

C = Conformerend, Correct
Hoe betrokkene reageert op en omgaat met details, gestelde regels en procedures.
Rustige benadering en taakgericht

Het begrijpen van de vier persoonlijkheidsstijlen helpt om beter te communiceren, conflicten te voorkomen of te verminderen, de verschillen in anderen te waarderen, vertrouwen te winnen en anderen positief te beïnvloeden.

disc-factor

Kijk voor meer informatie op: discfactor.nl