DISC-model versterkt relaties en vergroot effectiviteit

DISC-model versterkt onderlinge relaties en vergroot effectiviteit

Ter bevordering van open communicatie, het versterken van relaties en het vergroten van persoonlijke effectiviteit maken wij gebruik van het DISC-model. Dit instrument geeft namelijk een duidelijk beeld van het voorkeursgedrag van (nieuwe) collega’s.

Dit model is tijdens onze selectieprocedures erg belangrijk. We weten aan de hand van de analyse precies welke professionals geschikt zijn voor specifieke posities of werkgroepen. Op deze manier dragen wij met onze expertise bij aan het verbeteren van interne en externe processen.

Daarnaast is het voor de betreffende personen ook erg waardevol om over deze zelfkennis te bezitten. Zo hebben wij bij de start van de Cyber-carrière van Joyce een DISC analyse uitgevoerd. Ook voor haar bleek de kennis erg waardevol: “Het is een leuke manier om met mijn eigen ontwkkeling bezig te zijn.”

Nieuwsartikelen

Cens-or richt zich steeds meer op vast personeel

Cens-or richt zich steeds meer op vast personeel

De arbeidsmarkt is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Er is veel vraag naar goed opgeleide mensen. Daarnaast wordt de vijver waaruit gevist kan worden steeds kleiner. Dat betekent krapte op de arbeidsmarkt. Daarom richt Cens-or zich, naast tijdelijke functies,...