Westerkwartier Schoon

Cens-or en iFocus hebben de handen ineengeslagen om de Groningse gemeente Westerkwartier (nog) schoner te maken. iFocus voerde daartoe een nulmeting uit. Astrid Hoevenagel van Cens-or is al sinds 2020 actief als zwerfafvalcoördinator in de gemeente, waarbij ze verschillende projecten en acties initieert en coördineert in het kader van het zwerfafvalplan. En dat werpt z’n vruchten af.

Hoe scoort de gemeente Westerkwartier op het onderdeel schoon? Om hier een goed antwoord op te kunnen geven, is door iFocus een nulmeting gedaan. De resultaten van deze meting zijn onder andere de basis geweest voor het zwerfafvalplan.

Opdrachtgever Sander Ploeg was tevreden over de eerste schouwrapportage. Het gaf hem inzicht in hoe schoon Westerkwartier erbij ligt. Daarnaast is ook inzichtelijk geworden waar de knelpunten liggen. Hierbij kan worden gedacht aan een hogere vervuilingsgraad op onder andere snoeproutes, carpoolplaatsen en hangplekken. Vanaf 2020 wordt jaarlijks viermaal een schouw uitgevoerd.

Concrete acties
Naar aanleiding van de resultaten zijn door afvalcoördinator Astrid Hoevenagel verschillende projecten en acties uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan het analyseren van meldingen, het vergroten van de betrokkenheid van inwoners, het opbouwen van een vrijwilligersnetwerk en het opstellen en uitvoeren van een afvalbakkenplan (onder andere met 100% recyclebare afvalbakken). Maar de coördinator is ook bezig geweest met het organiseren van (landelijke) opruimacties, het bevorderen van de samenwerking met de buitendienst en de uitvoering van een burgerpanel.

De resultaten van het burgerpanel hebben tot concrete acties geleid. Het heeft namelijk inzichtelijk gemaakt hoe de inwoners hun leefomgeving beleven. Zo blijkt dat de beleving minder positief is dan de resultaten van de technische meting op basis van de CROW-beeldmeetlatten. Technisch scoort het Westerkwartier gemiddeld tussen niveau B en A; de inwoners ervaren het echter als minder schoon.

Samenwerking
Eind 2022 is gestart met het project ‘Vastleggen zwerfafval, dumpingen en bijplaatsingen’. Dit project wordt uitgevoerd door de buitendienstmedewerkers van gemeente Westerkwartier en ondersteund door iFocus. Naar aanleiding van de eerste resultaten is overleg geweest met de afdeling communicatie over een gerichte aanpak. Dit omdat de gemeente nu concreet inzicht heeft in het type (zwerf)afval, de locaties en de hoeveelheden. Uiteindelijk bleek samenwerking in dit dossier een belangrijke sleutel tot succes: een schonere leefomgeving.

Nieuwsartikelen

In gesprek met Astrid op Vakbeurs Openbare Ruimte

In gesprek met Astrid op Vakbeurs Openbare Ruimte

Op de Vakbeurs Openbare Ruimte, het tijdelijke middelpunt van de openbare ruimte in Nederland, geeft Astrid je op 27 en 28 september vanuit stand 2.03.08 concrete tips om binnen korte termijn de juiste vakspecialist als nieuwe collega te verwelkomen. Alvast een...

Complexe arbeidsmarkt vraagt om oplossingen

Complexe arbeidsmarkt vraagt om oplossingen

Voor gemeenten wordt het steeds lastiger om voldoende kundige mensen te vinden. Ook het samenstellen van goede, evenwichtige teams is een hele uitdaging. Dit heeft onder andere te maken met de uitstroom van oudere medewerkers. Hoe kom je dan met elkaar tot een goede...

Ineke Venker na 36 jaar trouwe dienst met pensioen

Ineke Venker na 36 jaar trouwe dienst met pensioen

Na 36 jaar trouwe dienst hebben wij op 29 juni afscheid genomen van onze Ineke. Ineke gaat namelijk, als eerste van de Cyber Groep, met een welverdiend pensioen. In al die jaren dat Ineke in dienst was, heeft ze ons ondersteund en ontzorgd bij alles wat met financiën,...

Hou mij op de hoogte van het laatste nieuws