Vakspecialist Wegbeheer

Wil jij werken voor een opdrachtgever die vol in ontwikkeling is en hard werkt aan een heroriëntatie op haar rol in de samenleving? Een organisatie die mensen de ruimte geeft om zich te ontplooien en te ontwikkelen. Eén van de collega’s heeft een carrièrestap gemaakt naar een andere gemeente. Daarom zijn wij op zoek naar een nieuwe tijdelijke ‘Vakspecialist Wegbeheer’. 


Takenpakket

De ‘Vakspecialist Wegbeheer‘ is verantwoordelijk voor het civieltechnische beheer van de openbare ruimte, waarbij het accent ligt op de bovengrondse infrastructuur. Tevens ben je betrokken, in samenspraak met de (beleids-)adviseurs Openbare Ruimte, bij het opstellen van het gemeentelijk beleid voor het beheer van de openbare ruimte. Jij geeft daaraan uitvoering. Verder behoort ook het beoordelen en (laten) afhandelen van klachten en meldingen inzake ‘wegbeheer’ tot het taken pakket. In 2017 is de vervanging van een 3-tal bruggen over een kanaal ingepland. Het grootste deel van de voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden wordt extern uitgevoerd, namens de opdrachtgever stuur jij dit aan.


Specifieke werkzaamheden die bij deze functie horen zijn:

 • Inrichten, beheer en onderhoud van wegen, bruggen, viaducten en openbare verlichting
 • Plannen en voorbereiden van uitvoeringsactiviteiten (veelal obv bestekken) en in samenspraak met de toezichthouder begeleiden en bewaken van uitvoeringsactiviteiten;
 • Deelname in overlegvormen en mede-advisering in ontwikkel- en herinrichtingsplannen;
 • Coördinatie van de gladheidsbestrijding door onze eigen buitendienst en ingehuurd materieel;
 • Zelfstandig (project)leiding geven aan ruimtelijke ontwikkelingen / herinrichtingsopgaven binnen jouw vakgebied;
 • Bewaken van budgetten en hierover periodiek rapporteren;
 • In voorkomende gevallen vervanger van jouw directe collega’s voor de vakgebieden Riolering en Verkeer

De opdrachtgever verwacht een proactieve houding om inwoners te betrekken bij (de voorbereiding van) werkzaamheden. Jij past dus participatie op een logische en natuurlijke wijze toe in je werk. Zeker bij de bovengrondse openbare ruimte is betrokkenheid van inwoners cruciaal en dit vergt goede communicatieve vaardigheden. Ook werken wij in toenemende digitaal (basisregistratie / geo-informatie / beheerpakketten), voor jou heeft dit geen geheimen meer.


Inzet

32 uur per week. Tot 15 juli 2017.


Salaris

Op aanvraag


Functie-eisen

Competenties

 • Planmatig werken;
 • Organiseren;
 • Oplossingsgericht;
 • Communicatief vaardig.

Kennis en niveau

 • Een afgeronde HBO-opleiding richting civieltechniek / weg- waterbouw;
 • Ervaring in een soortgelijke functie;
 • Kennis van RAW-systematiek;
 • Digitaal georiënteerd: kennis van èn affiniteit met geo-informatiesystemen;
 • Ervaring met wegbeheerpakketten
 • Affiniteit met werken in een bestuurlijke omgeving