Doorontwikkeling Fysiek Domein

Gemeente Terschelling
Gemeente-Terschelling

Naar aanleiding van een adviesrapport van Cyber Advies hebben wij Dirk Verhoeven geplaatst bij Gemeente Terschelling als Kwartiermaker Doorontwikkeling Fysiek Domein.

Beter zicht op besteding budgetten en planning

Dirk is voor zowel de binnen-, als buitendienst aan de slag gegaan met de uitwerking van het rapport.

Samen met zijn collega’s geeft Dirk vorm aan de doorontwikkeling van dit project met als doel om de beheerafdeling zowel project-, als planmatig efficiënter te laten werken. De buitendienst zal zich vooral gaan richten op de dagelijkse zorg, service en dienstverlening.

Op deze manier komt er beter zicht op de besteding van budgetten en wordt er aan de hand van planningen gewerkt. Deze inspanningen gaan zich uiteindelijk vertalen naar een nog mooiere leefomgeving voor de inwoners en recreanten op Terschelling.

dirk-verhoeven-gemeente-terschelling

Onze successen