Verantwoordelijk voor nieuw afvalbeleid

Gemeente Medemblik
Gemeente-Medemblik

“Zeker bij de introductie van nieuw afvalbeleid wordt veel gevraagd van de wisselwerking tussen bewoners, gemeentelijke organisatie, uitvoeringsdienst en gemeenteraad. In Medemblik is dat niet anders, sinds de invoering van het recycletarief (diftar) in 2022. Daaraan een bijdrage leveren geeft veel voldoening. Niet alleen door het inzetten van de eigen kennis en ervaring, maar zeker ook door de positieve en collegiale bereidheid tot samenwerking die ik bij de gemeente en HVC aantrof. ”, aldus Michiel Westerhof

Beleidsadviseur Afval en Grondstoffen

Michiel vervult de sinds medio november 2022 de functie van beleidsadviseur afval en grondstoffen in de gemeente Medemblik. In die rol is hij ambtelijk verantwoordelijk voor alle uitvoeringsaspecten van het nieuwe afvalbeleid, de evaluatie en beleidsadviezen. Hij ondersteunt de wethouder op het dossier, coördineert de uitvoering tussen verschillende gemeentelijke diensten (communicatie, klantcontact, openbare ruimte, handhaving, belastingen en financiën) en vult het opdrachtgeverschap in voor HVC, waaraan de uitvoering is uitbesteed. Verder adviseert Michiel over de aandeelhoudersrol in HVC en de gemeentelijke regeling Afvalbeheer Westfriesland, waar zowel de gemeentelijke coördinatie rond afvalbeleid plaatsvindt als ook het gezamenlijk beheer van een stortplaats.

Door ervaring een snelle match

De match was snel gemaakt. De ervaring van Michiel past namelijk precies op de vraag van de gemeente vanwege o.a. zijn vaardigheden om de noodzakelijke verbindingen zowel intern als extern te maken en zijn expertise in het beleidsveld.

 

michiel-westerhoff

Onze successen