Gezond stedelijk bomenbestand

Gemeente Haarlem - Gemeente Zandvoort

Bomen zijn belangrijk voor een stad. Ze zijn de groene levensader en bieden grote voordelen op het gebied van onder andere ecologie, economie en klimaat. Echter hebben bomen in steden ook zwaar te lijden onder menselijke druk. Hoe dichter bevolkt en hoe meer versteend, hoe zwaarder een boom het heeft om in leven te blijven. Het op pijl houden van een gezond stedelijk bomenbestand is daarbij een grote uitdaging.

Duurzame instandhouding en uitbreiding bomenareaal

Levy de Block is sinds eind september 2022 werkzaam als Projectleider Bomen bij Spaarnelanden. Vanuit budgettair oogpunt werkt hij, in combinatie met inhoudelijke kennis over bomen, toe naar een duurzame instandhouding en mogelijke uitbreiding van het bomenareaal voor de gemeente Haarlem en Zandvoort. De samenwerking wordt ook in 2023 voortgezet.

levy-de-block-spaarnelanden1

Onze successen